Partners

Partners zijn afkomstig vanuit de vraagkant, aanbod kant en de hoek van kennisinstituten. Op die manier wordt tastbaar vormgegeven aan IDC’s filosofie dat digitale transities defacto samenwerkingsprojecten zijn. Als zodanig een volstrekt andere benadering dan bij traditionele brancheorganisaties die doorgaans vooral de belangen van de vendors behartigen.

Organisatie partners

Met geselecteerde professionele partijen geeft het IDC ondersteuning om data centrisme kansen om te zetten in concrete voordelen