Hoe start je digitale transformatie?

Hoe start je digitale transformatie?

FutureXL leidt de digitale transformatieprojecten. Vanuit een ecosysteem worden alle benodigde disciplines samengebracht. Door operationele bedrijfsprocessen en technologie optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een superefficiënt operationeel model. Hierdoor blinkt het bijbehorende businessmodel uit in effectiviteit. Het resultaat van deze aanpak zijn aantoonbare besparingen, maar vooral financiële waardecreatie.

Hoe starten we met Digitale Transformatie?

In een samenwerkingsverband (co-venture) wordt op basis van vier fasen een stapsgewijs prestatiemodel ontwikkeld. In korte tijd analyseren we de bestaande situatie en vertalen deze naar een prototype van een nieuw operationeel model. Dit wordt ondersteund door een zeer gedetailleerd projectplan en een businesscase waarin de gerealiseerde besparingen kunnen worden gebruikt om de gehele transformatie te financieren. Na goedkeuring door beide partijen wordt het projectplan uitgevoerd in combinatie met de business case.

Digitale Transformatie, onze aanpak

De daadwerkelijke Digitale Transformatie verloopt volgens een vast script. Bij de vertaling van de Digitale Strategie naar een nieuw operationeel model komen de volgende onderdelen aan bod:

Formulering van de gekozen bedrijfsstrategie en de vertaling daarvan naar een gewenst bedrijfsmodel en een noodzakelijk Bedrijfsmodel;
Met behulp van de resultaten van de Power Of Information-sessies hebben we een prototype gemaakt van een DATA-gericht bedrijfsmodel op basis van een nieuwe laagdrempelige technologie vanuit een Greenfield-perspectief;

 • De resulterende IT-transitie, van het oude bedrijfsmodel, zal geleidelijk worden overgezet naar het nieuwe greenfield bedrijfsmodel, gedreven door de business.
 • Herstructurering van de balans om het project te financieren.
 • Governance, risico & compliance (inclusief AVG).
 • Gedragsverandering: werken met het nieuwe operationele model.

Fit 4 Toekomstig proces

In onze aanpak onderscheiden we vier fasen:

 • Fit 4 Toekomstanalyse
 • Implementatie
 • exploitatie
 • Beheer.

Na elke fase worden beslissingen genomen over de volgende fase.

De Fit 4 Toekomstanalyse

Hierbij worden de volgende aspecten onderzocht en uitgewerkt:

DATA-onderzoek: het pad van applicatie naar DATA-gericht werken;

 • Maak een heatmap die de complexiteit van het bestaande bedrijfsmodel beschrijft
 • Operationeel greenfield-model: flexibel, schaalbaar, efficiënt en effectief;
 • Bepalen van bouwstenen: de IT-transitie vindt plaats via een greenfield-benadering van applicatiegericht naar DATA-centrisch greenfield-bedrijfsmodel gedreven door de business;
 • Financieel: “Vind het geld”; herstructurering van de balans en de impact op uw P&L;
 • Toetsing aan wet- en regelgeving;
 • Gedragsverandering: Door voorbeeldgedrag creëren we draagvlak binnen de organisatie.
 • Concreet betekent dit het volgende:

Interviews met senior medewerkers;

 • Gedetailleerde procesanalyse van een “dag in het leven”;
 • Analyse van de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie;
 • Beoordeling aanvraag (oud en nieuw);
 • DATA-onderzoek: van applicatie naar DATA-centrisch werken;
 • Bepaal ontwerpprincipes voor het nieuwe platform (next generation) en maak een keuze voor de beste fit voor de toekomst (fit 4 Future);
 • Stapsgewijs transitiemodel;
 • Kostenanalyse & testen versus omzet & cashflow;
 • Creëer draagvlak en acceptatie van nieuwe werkprocessen.
 • En dat alles doen we in een rap tempo, bouwen de zekerheden in en zorgen voor een naadloze overgang.

Levering

Bij de uitvoering wordt de goedgekeurde business case opgeleverd en vindt de uitvoering plaats op basis van mijlpalen, waarbij wekelijks de financiële doelstellingen worden gekoppeld aan het projectplan.

Exploitatie

In deze fase ondersteunt FXL de klant om het nieuwe bedrijfsmodel zodanig af te stemmen dat de operationele cashflow exponentieel kan toenemen. Een van de belangrijkste uitkomsten van deze aanpak is dat niet alleen de winst, maar ook de onderliggende balanswaarde stijgt.

Beheer

FutureXL ontzorgt de klant door de complexiteit van IT onder te brengen in een dienst op basis van een lineair Opex-model.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *