Governance

Het IDC is een zusterorganisatie van PPS Netwerk Nederland. Dit netwerk (ca. 20.000 deelnemers) focuste zich eerst (2006) vooral op publiek private samenwerkingen in de bouw. Grote, langlopende projecten die erg ‘blauw’ bleken te worden aangevlogen: Procedures werden stipt gevolgd maar de uitkomst was vaak suboptimaal. Later werden gelijke ervaringen gedaan bij ICT-projecten: Te laat, te duur, te weinig.

Wat ontbrak was de ‘rode schakel’: Cultuur, houding/gedrag, transparantie, vertrouwen: Samenwerken. Met die constatering is het Netwerk zich daarop gaan concentreren: Professioneel projectmanagement = professioneel samenwerken. Deelnemers die digitale transities ondernemen, hebben verzocht dit segment een dedicated platform te geven om ook hier de ‘samenwerkings-learnings’ te kunnen benutten: Instituut for Data Centrisme

Strategieraad

Het IDC maakt gebruik van een Strategieraad die bestaat uit:

Fons Trompenaars

Fons Trompenaars is organisatietheoreticus, managementconsultant en auteur op het gebied van interculturele communicatie. Bekend van de ontwikkeling van Trompenaars ‘model van nationale cultuurverschillen’. Zijn view: ‘Data centricity gaat niet over IT maar over data in context en het slechten van silo’s binnen organisaties’.

Mami Veza

Mami is gedragswetenschapper met focus op het adequaat hanteren van dynamiek binnen grote projecten. Zij doet op dit moment bij de Universiteit van Tilburg een promotieonderzoek op dit gebied. ‘Techniek faalt eigenlijk nooit, wel de organisatievormen die daardoor projecten onvoldoende laten slagen’.

Jaap Uijlenbroek

Jaap Uijlenbroek is een zeer ervaren publieke bestuurder met een achtergrond in data. Zo promoveerde hij o.a, op het onderwerp ‘designing electronic document infrastructures’. Na diverse posities op Directeur Generaal niveau bij overheidsinstanties te hebben bekleed, maakte hij een stap naar de private sector.