Digitale fitheid

Het IDC is niet in de eerste plaats bedoeld voor IT-ers maar richt zich vooral op general managers, eigenaren, aandeelhouders en anderen met soortgelijke executive/senior achtergrond en/of verantwoordelijkheden.

Het is van groot belang dat die beslissers begrijpen hoe de diagnostiek rond informatie-centrisme werkt. Met andere woorden: Data in context. Hoe bereid is de cultuur van de organisatie voor het maken van quantum leaps? Dat is een proces van reconciliatie, keuzes maken en dingen voortaan vooral wel of juist niet meer doen. 

Met een datacentrisch operating model schakelt de organisatie direct vanuit de basis naar de top via een integrale workflow waarbij samenwerken het devies is. Het vraagt een andere ‘skill-mix’ van de organisatie met minder lagen binnen een bedrijf: Gelijk aantal mensen op de werkvloer, minder management, meer output/ resultaat/ waarde/ operationele cashflow. Het betreft dus een organisatievraagstuk (met focus op leiderschap, cultuurverandering, houding en gedrag) en geen IT-vraagstuk.


Juist omdat digitale fitheid een absolute voorwaarde is om precies te kunnen bepalen welk handelingsperspectief moet worden gehanteerd om überhaupt een succesvolle transformatie te starten, hecht het IDC hier zeer grote waarde aan. Als de startcondities niet op orde zijn (organisatie digitale fitheid onvoldoende), monden transitietrajecten altijd uit in (verkapte) IT-projecten met tijd en energieverlies in plaats van gewenste positieve metamorfoses.  Vandaar het IDC’s sterke aandacht voor deze organisationele aspecten.