Context

Doelgroepen

De dienstverlening van het IDC is bedoeld voor het ‘groter of groot MKB’: private bedrijven- met een omvang vanaf ca. 25 miljoen euro omzet. De aard van de activiteiten is niet doorslaggevend, wel de commitment van de CEO/directie zich te involveren. Het gaat immers niet over IT-projectmanagement maar over strategische keuzes.

Ook private equity is een belangrijke gebruiker/doelgroep. Als geen ander is zij gebaat bij een snelle, profitabele ontwikkeling van ondernemingen. Vanuit hun professionele benadering zijn zij geïnteresseerd in een analytische aanpak gekoppeld aan no-nonsense implementaties. De kennis, kunde en het relatienetwerk van het IDC draagt daaraan bij.

Scope

De scope en dienstverlening van het IDC omvat een vijftal velden:

  1. De hiervoor al genoemde informatievoorziening en kennisdeling waarbij meteen een community van professionals op het gebied van data centrisme wordt gecreëerd.
  2. Visieontwikkeling door met een holistische blik van buiten naar organisaties te kijken. Inzicht geven op operating model keuzes op verwachte waardeontwikkeling.
  3. GapFix: Organisaties fit maken om potentieel te kunnen benutten: Training/ ontwikkeltrajecten voor bestaande werknemers t/m identificeren van talent van buiten.
  4. Financiering kan bij bestaande ondernemingen georganiseerd worden vanuit significante besparingen op traditionele IT. Daarmee worden digitale transitie trajecten voor deze groep vaak self-funding. Voor de start-ups en scale-ups wordt gebruik gemaakt van VC partners.
  5. Analyses en plannen hebben geen zin zonder implementatie. Vandaar dat gebruikers omarmd worden om na potentieel identificatie hen te helpen bij implementatie.