Activiteiten

Het Instituut organiseert doorlopend een reeks aan high impact activiteiten en services. Doel is om gezamenlijk kennis en ervaringen te delen, te bepalen wat ieders eigen kansen met data centrisme zijn en de eigen digitale fitheid te vergroten teneinde die kansen met transformaties ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren.

Seminars en workshops 

Deze zijn bedoeld om in te zoomen op specifieke aspecten. Bijvoorbeeld over hoe u voor uw eigen organisatie een betrouwbare inschatting kunt maken over de meerwaarde die met data-centrisch werken is te behalen, welke businessmodellen er zijn en hoe daaruit te kiezen, hoe de omslag intern gemaakt wordt, etc. Hierbij wordt in de regel een mix aangeboden van theorie/expert views (holistisch en inhoudelijk), case studies (ervaringen/best practices delen) en toepasbaarheid en effect op de eigen situatie bepalen.

Conventie

De conventie is bedoeld voor executive/senior management waarbij digitale transities vanuit een strategisch perspectief worden aangevlogen. Toonaangevende think-leaders vanuit zowel leidende organisaties als universiteiten en collega kennisinstituten delen hierbij de laatste ontwikkelingen en insights.

Opleidingen

Een serie van hoge kwaliteit opleidingen helpt professionals vanuit diverse organisaties de verschillende stappen rond digitale transformatie te begrijpen en te implementeren. Zij worden daarbij bij de hand genomen door toonaangevende docenten van gerenommeerde collega instituten/ universiteiten in combinatie met mensen die vanuit hun eigen ervaringen delen hoe zij potentieel hebben weten te benutten. Leer van de inzichten en ervaringen van de besten.  

Netwerk

Door professionals vanuit diverse achtergronden samen te laten komen die allemaal dezelfde doel hebben, namelijk leren hoe je succesvol digitale transities vormgeeft en uitrolt, ontstaat een effectief en efficiënt netwerk. Een ideale manier om kennis, ervaringen en insights online en face-to-face samen uit te wisselen en in plaats van wielen opnieuw uit te hoeven vinden, grote stappen te kunnen maken.

Quick Scans

Op locatie of centraal, online organiseert het Instituut sessies waarbij groepsgewijs naar specifieke cases en mogelijkheden gekeken wordt. Wat zijn de kansen en in hoeverre neemt de waarde toe- of juist af afhankelijk van de knoppen waaraan je kunt draaien? Evenals het leeuwendeel van de andere initiatieven, wordt dit ook gedaan met experts en peers voor maximale leereffecten.

Nieuwsbrief

Regelmatig publiceert het Instituut nieuwsbrieven met daarin actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten. Tevens worden hierin (voor)aankondigingen gedaan van alle activiteiten.