IDC

Wat is het IDC?

Digitale Transformatie behelst op digitalisering gebaseerde nieuwe businessmodellen te ontwikkelen om daarmee substantiële omzet uit nieuwe digitale diensten te halen. Dat is veel meer dan een IT-project.

Juist door die mythe en misperceptie missen wij binnen Europa (en Nederland) kansen. Vraag is hoe wij regie op transformaties creëren. Hoe kunnen organisaties bijvoorbeeld omgaan met dilemma’s die gecreëerd worden (aan het licht komen) door datacentrisme?

Digitale transformatie is een aangelegenheid voor de organisatietop: strategisch nadenken hoe je met eigen informatie (onbewust/onbenut vastgelegd in eigen data) nieuwe verdienmodellen kunt ontwerpen. Legacy applicaties kostbaar ombouwen tot nieuwe applicaties is dan dus niet de route. Bedrijven als Adyen en Amazon hebben zich dit al gerealiseerd en denken 100% data centrisch: In korte tijd hebben zij met data -zonder applicaties – ongekende waarde weten te realiseren.

De rol van het IDC.

Het IDC helpt organisaties met een ambitie om op hun eigen gebied een Adyen of Amazon te worden. Naast waardestijging zijn er andere redenen om haast te maken met digitale transformatie en data centrisch werken.

Denk aan een mogelijk naderende recessie (minder middelen beschikbaar), nieuwe technologie en -aanbieders (aantasting bestaande posities), stringentere wet-/regelgeving (compliance eisen), IT-risico’s (hacken en randsomware), schaarste aan specialistische kennis en goede bemensing.

Het IDC neemt bestuurders urgent mee in die nieuwe realiteit. Er is een collectieve leervraag én implementatiebehoefte: Welk onderzoek is elders gedaan (bijv. Israël), welke resultaten zijn daar behaald en wat kunnen wij daarvan leren? Zie hier de waarde en onafhankelijke incubator rol van het IDC. Zij verzamelt, filtert, ordent en vat informatie samen. Zij organiseert talrijke events op het gebied van digitale transformatie 4.0. Zo creëert zij een combinatie van expertisecentrum en ontmoetingsplaats waar business ideeën, geld en technologie 4.0 elkaar ontmoeten.